Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Ponuda članovima H. novinarskog društva

Posebna ponuda kredita za sve članove Hrvatskog novinarskog društva

Instrumenti osiguranja za kredite do 20.000 EUR:
  • kreditno sposoban Dužnik + depozit u visini 10% iznosa kredita + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 50% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita) uz solemnizaciju Ugovora o kreditu
  • kreditno sposoban Dužnik + depozit u visini 20% iznosa kredita + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30%, odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita)
  • kreditno sposoban Dužnik + kreditno sposoban Sudužnik ili Jamac + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30%, odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita).
 Instrumenti osiguranja za kredite iznad 20.000 EUR:
  • kreditno sposoban Dužnik + upis založnog prava na nekretnini čija je procijenjena vrijednost prema iznosu kredita minimalno u odnosu 1,2:1 + Polica osiguranja života vinkulirana u korist Štedionice u visini 30%, odnosno 20% kontrolnog iznosa kredita (štednja minimalno 2 g. i ušteđeno minimalno 20% iznosa kredita).
Potrebni iznos depozita, potrebni iznos osigurane svote na Polici osiguranja života i potrebna vrijednost nekretnine koja služi kao instrument osiguranja povrata kredita izračunavaju se na temelju kontrolnog iznosa kredita, odnosno iznosa razlike između odobrenog iznosa kredita i iznosa vlastitih sredstava na temelju kojih se kredit realizira.
 
Za kredite osigurane upisom založnog prava bračni drug je obavezan sudužnik ili jamac neovisno o kreditnoj sposobnosti.

Štedionica zadržava pravo u svakom pojedinom slučaju od zajmotražitelja zatražiti dodatna sredstva osiguranja ako ponuđena procjeni nedovoljnim ili ako provjerom podataka o sudionicima u kreditu (HROK) dođe do saznanja za koje se procijeni da bi mogla negativno utjecati na otplatu kredita.

Članovi Sindikata stambeni kredit mogu realizirati i prema redovnim Uvjetima za dodjelu stambenih kredita.
Besplatni telefon: 0800 200 500