Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

K102

Tarifa K102 namijenjena je klijentima koji žele realizirati kredit u iznosu do 25.000 EUR, odnosno kredit uz najkraći rok otplate kredita. 
Da bi se kredit u tarifi K 102 realizirao bez vlastitih sredstava uplaćenih na račun ugovora o stambenoj štednji n atemelju kojih se kredit realizira i bez vremena čekanja na realizaciju kredita, sudionici kredita trebaju biti zapsoleni kod kvalitetnih poslodavaca u RH, a da pritom nije riječ o poslovnim subjektima u vlasništvu udionika kredita, ili članova njihove uže obitelji i s faktorom boniteta minimalno 2 ako u kreditu sudjeluje 1 sudionik s kreditnom sposobnošću, odnosno minimalno 3 ako u kreditu sudjeluje više sudionika s kreditnom sposobnošću. Za sve ostale korisnike kredita uvjet za realizaciju kredita u tarifi K 102 je uplata vlastitih sredstava u visini 20% iznosa kredita na račun štednog ugovora u tarifi K 102 šest mjeseci prije odobrenja kredita.

Rok otplate kredita iznosi cca. 10 godina i 3 mjeseca u slučaju realizacije kredita bez uplate vlastitih sredstava. Mjesečni otplatni obrok kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiv i iznosi 1,1% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksni mjesečni otplatni obrok kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečnog otplatnog obroka uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih je kredit realiziran te na tmelju kojih se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva i na fiksnu kamatu na štednju od 1% godišnje. Po ostvarenju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za  državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Klijent nastavlja s otplatom kredita uz isti mjeečni otplatni obrok kao i ranije (1,1% iznosa kredita)

Kamata na kredit u tarifi K102 je fiksna i jedinstvena za sve klijente, neovisno o tome realiziraju li kredit bez vlastitih sredstava, ili s određenim postotkom vlastitih sredstava na računima ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira.  


 
Primjer izračuna kredita