Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

K100

Tarifa K100 namijenjena je osobama zaposlenim kod kvalitetnih poslodavaca u RH, a da pritom nije riječ o poslovnim subjektima u vlasništvu sudionika kredita, ili članova njihove uže obitelji, koje žele realizirati kredit veći od 30.000 uz najnižu kamatnu stopu na kredit za međufinanciranje, a da pritom nije potrebno ispuniti uvjet uplate vlastitih sredstava na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira, kao i klijentima koji žele realizirati kredit za poboljšanje energetske učinkovitosti stambene nekretnine neovisno o iznosu kredita i načinu ostvarivanja prihoda sudionika kredita. U slučaju realizacije kredita u tarifi K100 klijenti ostvaruju pravo na dodjelu početnih 1200 bodova.

Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita bez vlastitih sredstava i uz početnih 1200 bodova iznosi cca. 21 godinu i 2 mjeseca. Mjesečni otplatni obrok kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiv i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksni mjesečni otplatni obrok kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečne otplatne rate uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih je kredit realiziran te na temelju kojih se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva i na fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. Po ostvarivanju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Komitent nastavlja s otplatom kredita uz isti mjesečni otplatni obrok kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit u tarifi K100 je fiksna i jedinstvena za sve klijente, neovisno o tome realiziraju li kredit bez vlastitih sredstava, ili s određenim postotkom vlastitih sredstava na računima ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira.   
 
 
Primjer izračuna kredita