Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

K101


Tarifa K101 namijenjena je klijentima koji žele realizirati kredit veći od 30.000 EUR, a ne ispunjavaju uvjete za realizaciju kredita u tarifi K100 (sudionici kredita zaposleni kod kvalitetnih poslodavaca u RH, a da pritom nije riječ o poslovnim subjektima u vlasništvu sudionika kredita, ili članova njihove uže obitelji, ili realizacija kredita za financiranje poboljšanja energetske učinkovitosti stambene nekretnine). Uvjet za realizaciju kredita u tarifi K101 je uplata vlastitih sredstava u visini 20% iznosa kredita na račun štednog ugovora na temelju kojeg će se kredit realizirati, s tim da je u slučaju financiranja kupnje stambene nekretnine i sudjelovanja s minimalno 10% vlastitih sredstava u kupoprodajnoj cijeni (kapara) moguća i uplata vlastitih sredstava u visini 10% iznosa kredita na račun štednog ugovora na temelju kojeg će se kredit realizirati. Jednako tako tarifa K101 je namijenjena i klijentima koji žele realizirati kredit s 30% vlastitih sredstava, s ciljem korištenja prednosti niže kamatne stope i kraćeg roka otplate. Krediti se u tarifi K101 realiziraju bez dodjele početnih 1200 bodova.
 
Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita s 10% vlastitih sredstava rok otplate iznosi cca. 24 godine i 7 mjeseci, u slučaju realizacije kredita s 20% vlastitih sredstava iznosi cca. 20 godina i 11 mjeseci, a u slučaju realizacije kredita s 30% vlastitih sredstava rok otplate iznosi cca. 16 godina i 2 mjeseca. Mjesečni otplatni obrok kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiv i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksni mjesečni otplatni obrok kredita iz kojeg jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečnog otplatnog obroka uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih je kredit realiziran te na temelju kojih se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva i na fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. Po ostvarivanju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Klijent nastavlja s otplatom kredita uz isti mjesečni otplatni obrok kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit u tarifi K101 je fiksna, a utvrđuje se ovisno o iznosu vlastitih sredstava na računima Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira. 


 
 
Primjer izračuna kredita