Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

K101

Tarifa K101 namijenjena je klijentima koji žele realizirati kredit veći od 25.000 EUR, a ne ispunjavaju uvjete za realizaciju kredita u tarifi K 100 (sudionici kredita zaposleni kod kvalitetnih poslodavaca u RH, a da pritom nije riječ o poslovnom subjektu u vlasništvu sudionika kredita, ili članova njihove uže obitelji i s faktorom boniteta minimalno 2 ako u kreditu sudjeluje 1 sudionik s kreditnom sposobnošću, odnosno minimalno 3 ako u kreditu sudjeluje više sudionika s kreditnom sposobnošću). Uvjet za realizaciju kredita u tarifi K101 je uplata vlastitih sredstava u visini 20% iznosa kredita na račun štednog ugovora u tarifi K 101 šest mjeseci prije odobrenja kredita. Jednako tako tarifa K 101 je namijenjena i klijentima koji žele realizirati kredit s 30% vlastitih sredstava, s ciljem korištenja prednosti niže kamatne stope i kraćeg roka otplate.
 
Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita bez vlastitih sredstava iznosi cca. 25 godina, a u slučaju realizacija kredita s 30% vlastitih sredstava rok otplate iznosi cca. 14 godina i 6 mjeseci. Mjesečna otplatni obrok kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiva i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksni mjesečni otplatni obrok kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečnog otplatnog obroka uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih je kredit realiziran te na temelju kojih se ostvaruje pravo na državna poticajna sredstva i na fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. po ostvarivanju prava n kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se z otplatu kredita za međufinanciranje. Klijent nastavlja s otplatom kredita uz isti mejsečni otplatni obrok kao i ranije (0,6% iznosa kredita)kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Klijent nastavlja s otplatom kredita uz istu mjesečnu otplatnu ratu kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit u tarifi K101 je fiksna, a utvrđuje se ovisno o iznosu vlastitih sredstava na računima Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje odobrava. 


 
Primjer izračuna kredita