Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Izbornik

K101

Tarifa K101 namijenjena je klijentima koji žele realizirati kredit veći od 25.000 EUR. Za realizaciju kredita u tarifi K101 nije potrebno ispuniti uvjet uplate vlastitih sredstava na račune ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira. Jednako tako tarifa K101 je namijenjena i klijentima koji žele realizirati kredit s 30% vlastitih sredstava, s ciljem korištenja prednosti niže kamatne stope i kraćeg roka otplate.
 
Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita bez vlastitih sredstava iznosi cca. 24 godine i 1 mjesec, a u slučaju realizacija kredita s 30% vlastitih sredstava rok otplate iznosi cca. 13 godina i 5 mjeseci za vrijeme trajanja akcije u okviru koje se svim klijentima koji realiziraju kredit za međufinanciranje u trenutku realizacije dodjeljuje 1200 bodova, odnosno ciljni broj bodova potreban za dodjelu. Mjesečna otplatna rata kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiva i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) klijent plaća fiksnu mjesečnu otplatnu ratu kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečne otplatne rate uplaćuje se na ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih svi članovi obitelji ostvaruju pravo na državna poticajna sredstva i fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. Po ostvarivanju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Klijent nastavlja s otplatom kredita uz istu mjesečnu otplatnu ratu kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit u tarifi K101 je fiksna, a utvrđuje se ovisno o iznosu vlastitih sredstava na računima Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje odobrava. 


 
Primjer izračuna kredita