Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Izbornik

K101

 
Tarifa K101 namijenjena je komitentima koji žele realizirati kredit veći od 20.000 EUR. Za realizaciju kredita u tarifi K101 nije potrebno ispuniti uvjet uplate vlastitih sredstava na račune Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje realizira. Jednako tako tarifa K101 je namijenjena i komitentima koji žele realizirati kredit s 30% vlastitih sredstava, s ciljem korištenja prednosti niže kamatne stope i kraćeg roka otplate.
 
Rok otplate kredita u slučaju realizacije kredita bez vlastitih sredstava iznosi cca. 22 godine i 9 mjeseci, a u slučaju realizacija kredita s 30% vlastitih sredstava rok otplate iznosi cca. 13 godina za vrijeme trajanja akcije u okviru koje se svim klijentima koji realiziraju kredit za međufinanciranje u trenutku realizacije dodjeljuje 1200 bodova, odnosno ciljni broj bodova potreban za dodjelu. Mjesečna otplatna rata kredita je tijekom cijelog roka otplate nepromjenjiva i iznosi 0,6% iznosa kredita.

Tijekom razdoblja štednje (do ostvarivanja prava na dodjelu kredita stambene štednje) komitent plaća fiksnu mjesečnu otplatnu ratu kredita iz koje jedan dio odlazi u otplatu kredita, a drugi dio mjesečne otplatne rate uplaćuje se na Ugovore o stambenoj štednji na temelju kojih svi članovi obitelji ostvaruju pravo na državna poticajna sredstva i fiksnu kamatu na štednju od 0,5% godišnje. Po ostvarivanju prava na kredit stambene štednje ukupan iznos ušteđevine uvećan za državna poticajna sredstva i kamatu na štednju koristi se za otplatu kredita za međufinanciranje. Komitent nastavlja s otplatom kredita uz istu mjesečnu otplatnu ratu kao i ranije (0,6% iznosa kredita).
 
Kamata na kredit za međufinanciranje uz valutnu klauzulu u tarifi K101 je fiksna, a utvrđuje se ovisno o iznosu vlastitih sredstava na računima Ugovora o stambenoj štednji na temelju kojih se kredit za međufinanciranje odobrava. 


 
Primjer izračuna kredita