Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Arhiva lista naknada

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.02.2024. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.04.2023. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.02.2023. (pdf)

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.01.2023. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.09.2022. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 21.01.2022. (pdf) 
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.08.2021. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.04.2021. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.10.2020. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.09.2020. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 23.06.2020. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknade od 15.03.2020.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.07.2019.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.05.2019.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.02.2019.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.10.2018.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 16.06.2018.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od  01.04..2018.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 10.01.2018.(pdf)

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 24.10.2017.(pdf)

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 10.07.2017.(pdf)

Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.04.2017.(pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 16.12.2016. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 07.10.2016. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 04.05.2016. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 11.02.2016. (pdf)
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 31.08.2015. (pdf)
   
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 15.05.2015. (pdf)
   
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 16.02.2014. (pdf)
   
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 16.07.2014. (pdf)
 
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.04.2014. (pdf)
 
Odluka o visini, načinu obračuna i naplate naknada od 01.01.2014. (pdf)