Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Informacija o obradi podataka

Popunjavanjem i slanjem ovog obrasca/upitnika nakon odabira opcije Suglasan sam dajem svoju suglasnost za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka prikupljenih putem ovog obrasca u marketinške svrhe, odnosno kako bi Wüstenrot stambena štedionica d.d. (dalje u tekstu: Štedionica) sa mnom uspostavila kontakt te mi izradila i dostavila ponude za koje sam iskazao interes temeljem ovog upitnika kao i ustupila mi druge promotivne materijale i obavijestila me o nagradnim igrama, pogodnostima, proizvodima i uslugama Štedionice i njezinih partnera (partner banke i osiguravajuća društva) koje mi stoje na raspolaganju.
Odabirom opcije Suglasan sam potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviješten/a o tome da:
 
  • je Voditelj obrade mojih osobnih podataka Štedionica na adresi sjedišta Heinzelova 33a, Zagreb, na kojoj mi je dostupan i Službenik za zaštitu osobnih podataka
  • je davanje ove privole dobrovoljno i opozivo u svakom trenutku, nakon čega se moji osobni podaci više neće obrađivati u gore navedene svrhe
  • je rok obrade/čuvanja mojih osobnih podataka u marketinške svrhe, ukoliko obrada prethodno nije opozvana, 2 godine od prikupljanja podataka
  • mi uz navedeno pravo opoziva privole prema Uredbi pripadaju i pravo na pristup, brisanje, ispravak, prijenos i ograničenje obrade osobnih podataka te pravo na prigovor na obradu mojih osobnih podataka (kako voditelju obrade, tako i nacionalnom i EU nadzornom tijelu)
  • Štedionica čuva povjerljivost mojih osobnih podataka te štiti pristup istima i isključuje njihovo priopćavanje ijednoj trećoj strani izuzev svojih zaposlenika i vanjskih suradnika kojima su isti potrebni za provedbu njihovih poslovnih aktivnosti te primatelja prema kojima Štedionica ima zakonske obveze, vodeći pri tome računa o svim tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite
  • su mi detaljne informacije o obradi osobnih podataka koje provodi Štedionica i mojim pravima dostupne i u obliku Informacija o zaštiti privatnosti dostupnih na internetskim stranicama Štedionice i u svakom uredu Štedionice