Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Informacija o obradi podataka


IZJAVA O SUGLASNOSTI S OBRADOM OSOBNOG PODATKA KOJI SPADA U POSEBNU KATEGORIJU OSOBNIH PODATAKA


Voditelj obrade osobnih podataka: Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb, Heinzelova 33a (u daljnjem tekstu: Štedionica)
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: e-mail: szop@wuestenrot.hr
poštom: Wüstenrot stambena štedionica d.d., n/p Službenik za zaštitu osobnih podataka, Heinzelova 33a, 10000 Zagreb

Štedionica kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke navedene na ovom obrascu u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svrhu realizacije kredita te u svrhu sklapanja i ispunjenja Ugovora o kreditu, kao i u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i ostvarenja legitimnih interesa Štedionice. Radi ispunjenja prethodno navedenih svrha osobni podaci mogu biti proslijeđeni, primjerice, Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, procjeniteljima s kojima Štedionica ima zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji, Uredu za sprječavanje pranja novca, članicama Wüstenrot grupe te drugim primateljima koji imaju zakonsku ovlast zatražiti takve podatke.

Davanje traženih osobnih podataka u prethodno navedene svrhe je obvezno. U slučaju uskrate nekog podatka nije moguće ostvarivanje poslovne suradnje sa Štedionicom, odnosno isto predstavlja kršenje ugovornih obveza i može rezultirati prisilnim raskidanjem već ostvarene ugovorne suradnje.

Štedionica štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Sve informacije u vezi s obradom osobnih podataka i Vašim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka sadržane su u "Informacijama o zaštiti privatnosti" koje su dostupne u svim poslovnicama Štedionice, kao i na službenoj internetskoj stranici Štedionice www.wuestenrot.hr pod naslovom "Zaštita osobnih podataka", a sa svojim upitima se možete obratiti i službeniku za zaštitu osobnih podataka putem gore navedene adrese elektroničke pošte ili putem pošte.

Podnositelj ovog zahtjeva ima pravo na informacije i pristup osobnim podacima iz ovog obrasca, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor te pravo na povlačenje suglasnosti/opoziv privole, a sve kako je navedeno i u „Informacijama o zaštiti privatnosti“ Štedionice. Ako ne dođe do realizacije kredita, Vaše osobne podatke se obvezujemo brisati po proteku roka od 24 mjeseca.
Davanjem ove suglasnosti izričito pristajem da Wüstenrot stambena štedionica (u daljnjem tekstu: Štedionica) moje osobne podatke navedene na ovom obrascu koristi za automatizirane i neautomatizirane obrade u svrhu realizacije kredita. Ujedno pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su navedeni podaci istiniti.
Ovu suglasnost dajem dobrovoljno u gore navedene svrhe te potvrđujem da sam prije davanja ove suglasnosti upoznat/-a s pravom na osporavanje odluke u vezi predmetnog kredita, kao i da ovu suglasnost mogu u bilo kojem trenutku povući i da povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koju je Štedionica izvršila na temelju moje suglasnosti prije njezinog povlačenja.
Davanjem ove suglasnosti potvrđujem da me Štedionica upozorila, sukladno članku 20, stavku 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN 101/2017), da neće odobriti stambeni potrošački kredit ako ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti sudionika kreditnog odnosa zato što joj nisu pružene informacije ili dokumentacija potrebna za procjenu kreditne sposobnosti.

 

IZJAVA O SUGLASNOSTI S OBRADOM OSOBNOG PODATKA KOJI SPADA U POSEBNU KATEGORIJU OSOBNIH PODATAKAkojom dozvoljavam prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka koji se odnose na moje članstvo u sindikatu te nedvosmisleno, dobrovoljno i jasno izražavam svoju volju da se ta vrsta osobnog podatka koristi u svrhu ostvarivanja povlaštenih prava prilikom realizacije kredita za međufinanciranje kredita stambene štednje i kredita stambene štednje.

Upoznat/-a sam s time da davanje ove suglasnosti nije obavezno, odnosno da je ova privola opoziva u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju mi Štedionica i dalje omogućuje ostvarivanje svih mojih prava koja proizlaze iz našeg ugovornog odnosa, no uz mogućnost ukidanja povlaštenih uvjeta, odnosno ostvarivanja prava prema redovnim uvjetima kreditiranja koji su vrijedili u vrijeme realizacije mog kredita u Štedionici realiziranog temeljem ovog Zahtjeva za kredit.