Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Izbornik

Postupak bodovanja za Ugovore o stambenoj štednji


Ciljni broj bodova potreban za dodjelu ugovorne svote određuje se na početku svakog mjeseca. Obračunavanje bodova obavlja se mjesečno, prilikom dana bodovanja. Dani bodovanja uvijek su posljednji dani u mjesecu. Broj bodova određenog štediše obračunava se tako da se ušteđevina na računu stambene štednje izrazi u postotku ugovorne svote, taj se postotak zaokruži na manji cijeli broj i zatim množi s faktorom bodovanja pripadajuće tarife. Rezultat množenja još se jednom zaokružuje na manji cijeli broj.
 
Faktori bodovanja:
za tarifu spore štednje  (T6)  0,75
za tarifu normalne štednje  (T7)  1,00
za tarifu brze štednje  (T5) 1,25
za AKTIV tarifu (T8)  0,85
za K100 0,33
za K101 0,34
za K102 0,69
   
Broj bodova obračunat na određeni dan bodovanja zbraja se s postojećim brojem bodova izračunatim prilikom svih dotadašnjih obračuna, te se tako dobiva konačni broj bodova.
 
Redoslijed dodjele za pojedinog štedišu određuje se na temelju broja bodova, što znači da će štediša s višim brojem bodova pravo na dodjelu steći ranije od štediše s manjim brojem bodova.
 
Štediša ostvaruje svoje pravo na dodjelu na danu bodovanja na kojem se ustanovi da je ispunio sve uvjete za dodjelu. Dodjela stupa na snagu na danu bodovanja koji slijedi onom na kojem je štediša ostvario pravo na dodjelu.