Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Prispjeće državnih poticajnih sredstava za 2019. godinu


Obavještavamo Vas da su državna poticajna sredstva (DPS) za 2019. godinu uplaćena na račun Stambene štedionice dana 27. srpnja 2020. godine.
Sredstva će biti proknjižena na štedne ugovore stambenih štediša u srijedu, 29. srpnja 2020. godine.
DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini iznosila su 1,2%, odnosno najviše 60,00 kuna za uplaćenih 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje.

U siječnju 2020. je Vlada RH donjela odluku o iznosu državnih poticajnih sredstava (DPS) za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini u visini 0,7 % odnosno najviše 35,00 kuna za iznos uplate od 5.000,00 kuna.